Article
5 comments

De Chinese Muur beklimmen, 4 opties

Chinese Muur Juyongguan

Een bezoek aan Beijing is natuurlijk niet compleet als je niet op de Chinese Muur hebt gelopen! De huidige Chinese Muur is meer dan 6000 kilometer lang en is grotendeels tijdens de Ming-dynastie (1368-1644) gebouwd. Het doel van de muur was het voorkomen dat nomadische stammen het Chinese keizerrijk binnen zouden vallen. Erg effectief is de muur hierin echter nooit geweest. De Chinese Muur (of Lange Muur, 长城, Chángchéng, zoals die in China wordt genoemd) zorgde er wel voor dat militair materieel en troepen zich makkelijk langs de noordgrens van het Chinese Keizerrijk konden verplaatsen.
De handigste optie is om de Chinese Muur vanuit Beijing te bezoeken. Je kunt op verschillende plekken de muur beklimmen. Ik heb de verschillende opties hieronder op een rij gezet.

[Read more]

Article
2 comments

Daoïsme en Daoïstische tempels in China

Green Ram Temple Chengdu China

De drie belangrijkste filosofische en religieuze stromingen in China zijn Boeddhisme, Confucianisme en het Daoïsme / Taoïsme. Het Boeddhisme is het meest zichtbaar met de vele tempels in China, Confucianisme is de filosofische stroming die de meeste invloed heeft uitgeoefend op de ontwikkeling van onderwijs, politiek en leefregels in de Chinese maatschappij. Daoïsme is zowel een filosofische stroming als een religie, is zichtbaar via een kleiner aantal tempels en heeft filosofische ideeën die vaak haaks staan op die van het Confucianisme.

[Read more]