Article

Panda’s in Chengdu…en Rhenen!

panda chengdu china boom

Vanaf 2016 zijn er twee reuzenpanda’s te bewonderen in Ouwehands Dierenpark in Rhenen. Nederland behoort daarmee tot een select gezelschap van landen buiten China waar panda’s leven. In China zelf zijn panda’s te zien in enkele dierentuinen en fokcentra. Het bekendste en grootste onderzoeks- en fokcentrum is Chengdu Research Base of Giant Panda Breeding met circa 100 panda’s. Het ligt 10 km ten noorden van Chengdu en ziet eruit als een ruim opgezette dierentuin met onderzoeksfaciliteiten en tentoonstellingen over panda’s.

[Read more]

Article
2 comments

Daoïsme en Daoïstische tempels in China

Green Ram Temple Chengdu China

De drie belangrijkste filosofische en religieuze stromingen in China zijn Boeddhisme, Confucianisme en het Daoïsme / Taoïsme. Het Boeddhisme is het meest zichtbaar met de vele tempels in China, Confucianisme is de filosofische stroming die de meeste invloed heeft uitgeoefend op de ontwikkeling van onderwijs, politiek en leefregels in de Chinese maatschappij. Daoïsme is zowel een filosofische stroming als een religie, is zichtbaar via een kleiner aantal tempels en heeft filosofische ideeën die vaak haaks staan op die van het Confucianisme.

[Read more]

Article
0 comment

Chengdu en Emei Shan

Emei shan, sichuan, china

Afgelopen vrijdag ben ik vanuit Amsterdam rechtstreeks naar Chengdu gevlogen. Als je de KLM-logo’s in het vliegtuig had afgeplakt, had je beslist gedacht in een Chinees vliegtuig te zitten. Het overgrote deel van de passagiers was Chinees, met hier en daar wat Engelsen, Fransen en Duitsers. Later kwam ik in het hostel in Chengdu nog twee mensen uit Krimpen a/d Ijssel tegen, blijkbaar was ik toch niet de enige Nederlandse passagier geweest. Direct al bij het verlaten van de luchthaven kwam me de warme, ietwat vochtige lucht tegemoet. Alle Chinezen om me heen vonden het blijkbaar niet zo warm, ze hadden vrij dikke jassen aan. Het is maar aan welk weer je gewend bent…

[Read more]