Article
2 comments

Daoïsme en Daoïstische tempels in China

Green Ram Temple Chengdu China

De drie belangrijkste filosofische en religieuze stromingen in China zijn Boeddhisme, Confucianisme en het Daoïsme / Taoïsme. Het Boeddhisme is het meest zichtbaar met de vele tempels in China, Confucianisme is de filosofische stroming die de meeste invloed heeft uitgeoefend op de ontwikkeling van onderwijs, politiek en leefregels in de Chinese maatschappij. Daoïsme is zowel een filosofische stroming als een religie, is zichtbaar via een kleiner aantal tempels en heeft filosofische ideeën die vaak haaks staan op die van het Confucianisme.

[Read more]